No Show Solution

Welk percentage van uw klanten verschijnt niet op een gemaakte afspraak? Deze ‘no-shows’ zorgen voor een inefficiente bezetting van uw beschikbare capaciteit. Dit probleem doet zich voor bij alle organisaties die afspraken inplannen met klanten zoals ziekenhuizen en andere zorginstellingen, praktijken, restaurants en garagebedrijven. Daarnaast speelt het no-show probleem ook bij (bedrijfs) evenementen.

In een aantal situaties bestaat de mogelijkheid om voor de no-show kosten in rekening te brengen. Een nadeel hieraan vormen echter de administratieve lasten en het feit dat hiermee de indruk gewekt wordt dat het niet op komen dagen (zonder afmelding) een afweging is waar een prijskaartje aan hangt.

No-Shows worden voor een groot deel veroorzaakt door mensen die hun afspraak vergeten of (tijdig) vergeten af te zeggen. Een efficiente oplossing hiervoor is het automatisch versturen van een herinnering per SMS één dag voor de afspraak. Naast het feit dat het aantal no-shows hiermee wordt teruggebracht ervaren klanten de herinnering als een prettige service.

SMS herinnering

No Show Solution biedt een oplossing waarmee herinneringen automatisch per SMS verstuurd worden. Deze oplossing kan gekoppeld worden aan uw agenda / planning systeem zodat u geen dubbele gegevens hoeft in te voeren.

Het resultaat is afhankelijk van uw branche en specifieke situatie. In veel gevallen kan een afname van rond de 50% gerealiseerd worden. Oftwel het percentage no-shows wordt terug gebracht van bijvoorbeeld 10% naar 5%. Rekent u eens uit wat dit oplevert!

Wilt u vrijblijvend de proef op de som nemen? Dat kan met ons evaluatie abonnement. Neem voor meer informatie contact op.

Login